Personalia

Tenaga Pendidik 55 orang

PNS : 31 orang

GTT : 24 orang

Tenaga Kependidikan 30 orang

PNS :  5 orang

TUTT : 25 orang